Työ ja yrittäjyys luovat kasvua

Tarvitsemme investointeja ja kasvua. Osaavan työvoiman saanti tulee varmistaa koulutuksella sekä ulkomaisen työvoiman palkkaamista helpottamalla. Työvoimapula ei saa muodostua kasvun esteeksi. Työn on oltava kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle ja työllisyysaste on saatava nousuun. Turhat työllisyyden esteet ja kannustinloukut on purettava. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulee lisätä, joustavat työelämän ratkaisut ovat kaikkien etu. Yrittäjyyden mahdollisuuksia tulee lisätä ja kannustimia parantaa. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasapuolisesti. Työllistämiskynnystä on madallettava.