Perheiden hyvinvointi on turvattava

Perheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Vanhempien jaksaminen heijastuu lapsiin ja nuoriin, siksi perheille tulee tarjota hyvät ja perheiden yksilölliset tarpeet huomioivat palvelut.

Lasten ja nuorten ongelmiin on saatava apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn on löydettävä tehokkaat keinot. Jokainen yhteiskunnan ulkopuolelle pudonnut on liikaa.

Koulu – oppimista ja elämää varten

Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutus on sijoitus tulevaisuuteen, siksi opetustoimelle ja varhaiskasvatukselle on taattava riittävät voimavarat. Laadukas opetus ja turvallinen oppimisympäristö antavat

hyvänperustan luovuudelle ja oman osaamisen kehittymiselle. Koulun on oltava turvallinen paikka kasvaa psyykkisesti ja fyysisesti. Kiusaamiseen on puututtava heti.

Oppia työhön ja työpaikoille

Tarvitsemme monipuolisia osaajia, jotta alueen yritykset voivat työllistää ja menestyä. Korkeakoulutuksen asemaa on Satakunnassa vahvistettava ja elinkeinoelämän yhteistyötä koulujen kanssa lisättävä.

Koulutuksen on vastattava työelämän tarpeisiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Erityisryhmille on tarjottava polkuja työelämään.

Turvallinen arki on jokaisen oikeus

Turvallinen elinympäristö on hyvä asua, opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Päätöksissä on otettava huomioon turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat tekijät. Myös kylien turvallisuuteen on

kiinnitettävä huomiota. Asukkaiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä ja heidät on otettava mukaan kaupungin turvallisuussuunnitelman laadintaan.

Tasapainoinen talous kaiken perusta

Päättäjien keskeinen tehtävä on huolehtia Ulvilan taloudesta ja sen tasapainosta. Ilman huolellista ja vastuullista talouden hoitoa kunta ei pysty selviämään perustehtävistään. Emme voi elää yli varojemme,

emmekä turvautua jatkuviin veronkorotuksiin. Talouden suunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Päätöksiin tulee sisältyä taloudellisten vaikutusten arviointi.

Ulvila elinvoimainen osa Satakuntaa

Satakunnan menestys vaikuttaa myös Ulvilaan, siksi päättäjien on pystyttävä edistämään maakunnan elinvoimaa yhteisten tavoitteiden avulla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyessä

maakunnan hoidettavaksi tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta ja kykyä edunvalvontaan Ulvilan palveluiden varmistamiseksi. Ikääntyneille tulee taata oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon.

Yrittäjäaktiivinen Ulvila

Jatkuva ja avoin vuoropuhelu yrittäjien kanssa on tärkeää. Aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla saamme uusia yrityksiä ja luomme edellytyksiä nykyisten kasvulle ja hyvinvoinnille. Yrityksille suunnattujen

palveluiden tulee olla laadukkaita ja tarpeita vastaavia. Yrittäjyyskasvatuksen avulla saamme uusia potentiaalisia yrittäjiä ja kannustamme nuoria rohkeaan luovuuteen.

Harrastusmahdollisuuksia kaikille

Laajat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat kaikenikäisten hyvinvointia. Järjestöillä on tässä työssä merkittävä rooli. Vapaaehtoisten toimijoiden työ harrastusmahdollisuuksien ylläpitämisessä on erittäin arvokasta ja sille on luotava hyvät

toimintamahdollisuudet. Kevyenliikenteen väylät, puistot ja lähiliikuntapaikat on pidettävä kunnossa ja kirjasto elinvoimaisena olohuoneena. Viihtyisä ympäristö on kaikkien ilo.

Perheiden hyvinvointi on turvattava

Perheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Vanhempien jaksaminen heijastuu lapsiin ja nuoriin, siksi perheille tulee tarjota hyvät ja perheiden yksilölliset tarpeet huomioivat palvelut.

Lasten ja nuorten ongelmiin on saatava apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn on löydettävä tehokkaat keinot. Jokainen yhteiskunnan ulkopuolelle pudonnut on liikaa.

Koulu – oppimista ja elämää varten

Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutus on sijoitus tulevaisuuteen, siksi opetustoimelle ja varhaiskasvatukselle on taattava riittävät voimavarat. Laadukas opetus ja turvallinen oppimisympäristö antavat hyvän perustan luovuudelle ja oman osaamisen kehittymiselle. Koulun on oltava turvallinen paikka kasvaa psyykkisesti ja fyysisesti. Kiusaamiseen on puututtava heti.

Oppia työhön ja työpaikoille

Tarvitsemme monipuolisia osaajia, jotta alueen yritykset voivat työllistää ja menestyä. Korkeakoulutuksen asemaa on Satakunnassa vahvistettava ja elinkeinoelämän yhteistyötä koulujen kanssa lisättävä.

Koulutuksen on vastattava työelämän tarpeisiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Erityisryhmille on tarjottava polkuja työelämään.

Turvallinen arki on jokaisen oikeus

Turvallinen elinympäristö on hyvä asua, opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Päätöksissä on otettava huomioon turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat tekijät. Myös kylien turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Asukkaiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä ja heidät on otettava mukaan kaupungin turvallisuussuunnitelman laadintaan.

Tasapainoinen talous kaiken perusta

Päättäjien keskeinen tehtävä on huolehtia Ulvilan taloudesta ja sen tasapainosta. Ilman huolellista ja vastuullista talouden hoitoa kunta ei pysty selviämään perustehtävistään. Emme voi elää yli varojemme, emmekä turvautua jatkuviin veronkorotuksiin. Talouden suunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Päätöksiin tulee sisältyä taloudellisten vaikutusten arviointi.

Ulvila elinvoimainen osa Satakuntaa

Satakunnan menestys vaikuttaa myös Ulvilaan, siksi päättäjien on pystyttävä edistämään maakunnan elinvoimaa yhteisten tavoitteiden avulla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyessä maakunnan hoidettavaksi tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta ja kykyä edunvalvontaan Ulvilan palveluiden varmistamiseksi. Ikääntyneille tulee taata oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon.

Yrittäjäaktiivinen Ulvila

Jatkuva ja avoin vuoropuhelu yrittäjien kanssa on tärkeää. Aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla saamme uusia yrityksiä ja luomme edellytyksiä nykyisten kasvulle ja hyvinvoinnille. Yrityksille suunnattujen palveluiden tulee olla laadukkaita ja tarpeita vastaavia. Yrittäjyyskasvatuksen avulla saamme uusia potentiaalisia yrittäjiä ja kannustamme nuoria rohkeaan luovuuteen.

Harrastusmahdollisuuksia kaikille

Laajat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat kaikenikäisten hyvinvointia. Järjestöillä on tässä työssä merkittävä rooli. Vapaaehtoisten toimijoiden työ harrastusmahdollisuuksien ylläpitämisessä on erittäin arvokasta ja sille on luotava hyvät toimintamahdollisuudet. Kevyenliikenteen väylät, puistot ja lähiliikuntapaikat on pidettävä kunnossa ja kirjasto elinvoimaisena olohuoneena. Viihtyisä ympäristö on kaikkien ilo.