Perheet tarvitsevat tukea

Perheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Lapsi- ja perhepolitiikka on asetettava päätöksenteon keskiöön ja rakennettava koko maakuntaan matalan kynnyksen palvelut. Vanhempien jaksaminen heijastuu lapsiin ja nuoriin, siksi riittävä toimeentulo, työelämän joustavuus ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiva palvelujärjestelmä ovat välttämättömiä. Varhaiskasvatusta tulee vahvistaa. Lasten ja nuorten ongelmiin on saatava apua välittömästi. Lapsiperheiden köyhyys vaatii erityistoimia. Syrjäytymisen ehkäisyyn on löydettävä tehokkaat keinot.