Koulutus ja osaaminen nostettava kärkeen

Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutus ovat sijoitus tulevaisuuteen, siksi opetustoimelle on taattava riittävät voimavarat ja oppilaan tukeen kiinnitettävä erityistä huomiota. Jokaisen lapsen on saatava peruskoulussa riittävät valmiudet. Korkeakoulutuksen asemaa on vahvistettava ja elinkeinoelämän yhteistyötä koulujen kanssa lisättävä. Ammattikoulutuksen on vastattava työelämän tarpeita. Oppisopimuskoulutusta on lisättävä. Opintotuen tason on oltava riittävä ja kannustettava valmistumiseen.