Kaikille turvallinen Suomi

Suomen turvallisuudesta ei saa tinkiä. Arjen turvallisuus rakentuu välittämisestä, yhteisöllisyydestä ja varmuudesta, että hädän hetkellä saa apua. Poliisilla on oltava riittävät resurssit ja tehokkaat yökalut rikosten selvittämiseen ja ennalta estämiseen. Tehokas ja luotettava viranomaistoiminta, hyvin toimiva oikeusjärjestelmä sekä uskottava maanpuolustus ovat sisäisen ja ulkoisen turvallisuutemme kulmakiviä.