Järkivihreää ympäristöpolitiikkaa

Ympäristönäkökohdat on huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja ilmastomuutoksen vaikutuksia torjuttava pitkäjänteisesti. Fossiilisista polttoaineista tulee siirtyä päästöttömiin ja vähäpäästöisiin teknologian kehittymisen myötä. Kotimaisen energian saatavuus ja omavaraisuus on turvattava. Ydinvoima ja bioenergia tukevat päästövähennyksien saavuttamista. Ympäristövaikutusten arviointi otettava laajasti käyttöön, jotta teemme oikeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja ympäristön näkökulmasta.