Ikääntyneille oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon

Vanhenevat väestön toimeentulo ja palvelut on turvattava. Eläkkeellä on voitava tulla toimeen. Palvelutarpeen arvioinnin on oltava jatkuvaa ja palvelujen järjestämisen joustavaa. Sen on huomioitava ikäihmisen toiveet sekä todellinen hoidon ja hoivan tarve. Omaishoitoa ja turvallisia kotona asumisen mahdollisuuksia on parannettava.