Elämää ja päätöksentekoa koronan ehdoilla

Vuosi sitten korona oli meille kaikille lähes tuntematon käsite, yksi virus muiden joukossa, joka jylläsi rajatulla alueella Kiinan Wuhanissa. Siitä tuskin olisi haittaa meille suomalaisille. Toisin kävi, pieni ketterä virus on pannut maailman sekaisin ja myllännyt koko Euroopan uuteen uskoon. Olemme Suomessa selvinneet helpolla, kun vertaamme itseämme moniin muihin maihin.

Elinkeinoelämä on kaikkialla joutunut myllerrykseen, josta osa näyttää selviävän voittajina, osa on ajautunut vaikeaan tilanteeseen. Koronasta aiheutuneita ongelmia ja nopeaa rakennemuutosta on yritetty helpottaa monin tavoin. Ulvilan yrittäjien ja kaupungin yhteinen elinkeinotiimi pohtii asiat yhteisen pöydän ääressä, nykyisin myös virtuaalisesti. Sen kautta yrittäjät saavat äänensä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Korona on vaikuttanut tavalla tai toisella jokaisen ulvilalaisen elämään. Teamsit, zoomit ja skypet ovat arkea lähes kaikkialla. Etätyöt, -kokoukset ja -opinnot ovat vähentäneet työmatkoja ja liikkumisen tarvetta. Suuntaus on nähty positiivisena mahdollisuutena vaikuttaa myös väestön vähenemisestä kärsivien alueiden elinvoimaisuuteen. Monet asiat on opittu näkemään ja tekemään toisin. Kotimaan matkailu ja luonnossa liikkuminen ovat nousseet kotoilun ohella monen listalla korkealle.

Sosiaalisten kontaktien määrä ja eri yhteisöjen antama tuki on vähentynyt, mikä heijastuu monen elämään. Ne, joilla elämänhallinta on kunnossa, ovat sopeutuneet, mutta moni apua ja tukea tarvitseva on voinut ajautua entistä enemmän syrjään. Kaikki lapset ja nuoret eivät voi hyvin, mikä näkyy kasvaneena oireiluna, pahoinvointina ja ilkivaltana. Perheiden jaksaminen on uudessa tilanteessa koetuksella, mikä näkyy myös poliisin kotihälytysten määrissä. Ulvilassa toimii Porin seudun ankkuritiimi, joka keskittyy varhaisen puuttumisen kautta alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, lapsiperheiden lähisuhdeväkivaltaan sekä sisäisen turvallisuuden parantamiseen moniammatillisella yhteistyöllä.

Korona on opettanut tekemään monet asiat etänä, mutta samalla myös eriarvoistanut ihmisiä. On tärkeää tuoda helppokäyttöistä tietotekniikka myös ikääntyneiden saataville niin kotona kuin laitoshoidossa. Vaikka se ei korvaa läheisyyttä ja läsnäoloa, se voi tuoda iloa ja turvaa sekä avata uusia mahdollisuuksia niille, joiden ääni kuuluu yhteiskunnassa heikoiten.

Korona on tuonut muutoksia myös päätöksentekoon. Ulvilan valtuusto on kokoontunut Vanhankylän koululla ja kaupunginhallitus sekä lautakunnat valtuuston kokoustiloissa. Turvallisuus on huomioitu kaikkialla. Joulukuun valtuuston kokous striimattiin nettiiin ja näin tehdään myös jatkossa. Valtuuston kokousten tulee olla aidosti kaikkien saatavilla.

Kaupunkilaisten mielipiteiden kuulemiseen, osallistamiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tarvitaan useita kanavia. Myönteinen valopilkku on Ulvilan aktiivinen nuorisovaltuusto, jonka kautta nuoret voivat vaikuttaa kotikaupungin päätöksentekoon. Yhteistyö päättäjien kanssa on avointa ja mutkatonta.

Asioita lykätään helposti koronan jälkeiseen aikaan. Mutta milloin se on? Meidän on otettava rohkeasti vastuu asioiden hoitamisesta uudella tavalla tässä ja nyt, ei siirtää niitä tulevaisuuteen.

Kiinalainen kriisiä kuvaava merkki koostuu kahdesta osasta, joista toinen merkitsee vaaraa ja toinen mahdollisuutta. Jokaiseen kriisiin sisältyy mahdollisuus kasvaa, muuntautua ja oppia uutta. Myös Ulvilassa.

Anne Holmlund, Ulvilan valtuuston puheenjohtaja