Puhdas suomalainen luonto

Puhdas luonto on Suomen arvokas tavaramerkki. Pidetään siitä kiinni. Huolehditaan meren ja järviemme puhtaudesta sekä ainutlaatuisesta luonnostamme.

lue lisää

Kotimainen elintarviketuotanto on turvattava

Maatalouden toimintaedellytykset on turvattava. Tarvitsemme oman vahvan elintarviketuotannon sekä teollisuuden että kuluttajien tarpeisiin. Kotimaisen ruuan arvostusta ja käyttöä tulee lisätä ja vahvistaa vientimahdollisuuksia. Maatalouden tuottavuutta on parannettava...

lue lisää

Kaikille turvallinen Suomi

Suomen turvallisuudesta ei saa tinkiä. Arjen turvallisuus rakentuu välittämisestä, yhteisöllisyydestä ja varmuudesta, että hädän hetkellä saa apua. Poliisilla on oltava riittävät resurssit ja tehokkaat yökalut rikosten selvittämiseen ja ennalta estämiseen. Tehokas ja...

lue lisää

Työ ja yrittäjyys luovat kasvua

Tarvitsemme investointeja ja kasvua. Osaavan työvoiman saanti tulee varmistaa koulutuksella sekä ulkomaisen työvoiman palkkaamista helpottamalla. Työvoimapula ei saa muodostua kasvun esteeksi. Työn on oltava kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle ja...

lue lisää

Ikääntyneille oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon

Vanhenevat väestön toimeentulo ja palvelut on turvattava. Eläkkeellä on voitava tulla toimeen. Palvelutarpeen arvioinnin on oltava jatkuvaa ja palvelujen järjestämisen joustavaa. Sen on huomioitava ikäihmisen toiveet sekä todellinen hoidon ja hoivan tarve. Omaishoitoa...

lue lisää

Koulutus ja osaaminen nostettava kärkeen

Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutus ovat sijoitus tulevaisuuteen, siksi opetustoimelle on taattava riittävät voimavarat ja oppilaan tukeen kiinnitettävä erityistä huomiota. Jokaisen lapsen on saatava peruskoulussa riittävät valmiudet. Korkeakoulutuksen asemaa on...

lue lisää

Perheet tarvitsevat tukea

Perheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Lapsi- ja perhepolitiikka on asetettava päätöksenteon keskiöön ja rakennettava koko maakuntaan matalan kynnyksen palvelut. Vanhempien jaksaminen heijastuu lapsiin ja nuoriin, siksi riittävä toimeentulo,...

lue lisää

Järkivihreää ympäristöpolitiikkaa

Ympäristönäkökohdat on huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja ilmastomuutoksen vaikutuksia torjuttava pitkäjänteisesti. Fossiilisista polttoaineista tulee siirtyä päästöttömiin ja vähäpäästöisiin teknologian kehittymisen myötä. Kotimaisen energian saatavuus ja...

lue lisää

Talous tasapainoon veroja korottamatta

Tasapainoinen talous on kaiken perusta ja julkisen talouden velkaantuminen on saatava kuriin. Suomessa on jo nyt korkea verotus ja kaikista veronkorotuksista tulee pidättäytyä, sillä ne heikentävät talouskasvua sekä motivaatiota työhön, yrittämiseen, menestymiseen...

lue lisää

Liikenneyhteyksiä parannettava

Satakunnan liikenneyhteydet vaativat kiireisiä parannuksia, niin VT8, VT2, VT11 kuin myös alempi tieverkko. Myös raideliikenne tarvitsee investoineja, jotta junayhteydet nopeutuvat. Hyvät liikenneyhteydet ovat välttämättömät, jotta elinkeinoelämän kannattaa sijoittua...

lue lisää