KOKENUT PÄÄTTÄJÄ

valmiina vastuuseen

Olen ollut yhteiskunnallisissa tehtävissä lähes koko ikäni. Pitkäaikaisena päättäjänä tiedän, ettei politiikassa ole pikavoittoja. Päätöksenteko ja oman maakunnan edunvalvonta ovat kestävyyslaji ja vaativat pitkäjänteisyyttä.

Olen tottunut toimimaan vastuullisissa tehtävissä, olen yhteistyökykyinen joukkuepelaaja, mutta tarvittaessa myös tiukka ja periksiantamaton. Minulla on hyvä paineensietokyky ja pystyn tekemään vaikeitakin päätöksiä. Minulla on laaja yhteistyöverkosto ja hyvät suhteet yli puoluerajojen.

KOKEMUS TUO VARMUUTTA

Minulla on monipuolinen kokemus yhteiskunnallisista tehtävistä. Kansanedustajana olen toiminut 13 vuotta ja sisäministerinä kahdessa hallituksessa. Ministerinä olen ollut yhteiskunnan turvallisuuden ytimessä. Vastuualueisiini kuuluivat poliisi- ja pelastustoimi, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos ja siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet. Olen toiminut ministerinä myös Euroopan Unionin oikeus- ja sisäasiainneuvostossa. Eduskunnassa olen toiminut kahdeksassa valiokunnassa, lakivaliokunnan puheenjohtajana sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtajana ja puhemiesneuvostossa.

Tällä hetkellä toimin Ulvilan valtuuston puheenjohtajana, Satakunnan maakuntahallituksessa, Satakunnan hyvinvointialueen valtuustossa, hallituksessa ja ryhmäpuheenjohtajana sekä eläkevakuuttaja Kevan hallituksessa.

TYÖTÄ, YRITTÄJYYTTÄ JA VAPAA-AIKAA

Olen syntyisin yrittäjäperheestä. Vanhempani ja isovanhempani olivat yrittäjiä. Toimin talouspäällikkönä puolisoni perustamassa yrityksessä, jossa olen osaomistaja. Yrittäjän arki työnantajavelvoitteineen on minulle tuttua. Omista kokemuksistani on ollut paljon hyötyä myös eduskuntatyössä. Olen toiminut pitkään Ulvilan kaupungin elinkeinotiimissä. Satakunnan Yrittäjät ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitani maakunnan edunvalvontatyössä samoin kauppakamarit. Satakunnan kauppakamarin valtuuskunnassa toimin 18 vuotta.

Minulle on tärkeää huolehtia, että Satakunta on kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka, jossa on hyvä asua, opiskella, yrittää ja tehdä työtä. Omilla valinnoillani pyrin tukemaan kotimaisuutta, lähituotantoa ja paikallista yritystoimintaa sekä etsimään ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja. Nautin aktiivisesta tekemisestä, keskusteluista ja ihmisten kohtaamisesta. Vastapainoksi kaipaan hetkiä, jolloin voin ladata akkujani, nauttia hiljaisuudesta ja katsella järvenselkää. Vapaa-aikaani vietän mökillä Sääksjärven rannalla. Nautin luonnosta, ulkoilusta ja lintujen bongailusta ja valokuvauksesta. Olen eläinrakas ja luontoarvot ovat minulle tärkeitä.

TIUKKOJA TOIMIA TARVITAAN

Uudella eduskunnalla on edessään isoja haasteita. Velkaantuminen on taitettava ja talous saatava tasapainoon, muuten hyvinvointivaltiolta murenee pohja. Valtion velan holtiton kasvu on uhka koko Suomelle niin palveluiden kuin turvallisuuden kannalta. Kustannusten kasvua tulee hillitä tehokkuutta ja tuottavuutta parantamalla ja hallintoa keventämällä. Myös leikkauksia tarvitaan. Ne on tehtävä harkiten. Samalla on pystyttävä tukemaan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Yhtälö ei ole helppo.

Työn ja yrittämisen verotusta on pitkäjänteisesti kevennettävä, jotta työnteko, yrittäminen ja toiminnan laajentaminen kannattaa. Suomi on pidettävä verotuksen kautta kilpailukykyísenä maana. Suomi menestyy vain, jos yrittäjät ja yritykset menestyvät ja vienti toimii. Meidän tulee nostaa rimaa ja asettaa tavoitteeksi tehdä Suomesta Euroopan yrittäjäystävällisin maa.

TURVALLISUUS ON VALTION TÄRKEIN ASIA

Suomi on pitkään ollut yksi maailman turvallisimmista maista, mutta se ei ole itsestään selvyys. Turvallisuuteen vaikuttavat monet asiat, suurin sisäisen turvallisuuden uhka on edelleen syrjäytyminen. Sen ehkäisyyn tarvitaan toimivat mallit. Meillä ei pienenä maana ole varaa siihen, että ihmisiä putoaa yhteiskunnan ulkopuolelle. On tärkeää, että Suomi on länsimainen oikeusvaltio, jossa jokainen kokee olevansa turvassa ja tuntee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Turvallisuudesta emme voi säästää.

SUOMI KUULUU NATOON JA LÄNSIMAISEEN YHTEISÖÖN

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on viimein herättänyt meidät ymmärtämään, millaisen naapurin kanssa elämme. Geopoliittiselle asemallemme emme voi mitään, mutta meidän on kaikin tavoin turvattava omat rajamme, arvomme ja kallis itsenäisyytemme. EU on meille läntinen viitekehys, jossa meidän tulee jatkossakin toimia aktiivisesti. Suomi tekee myös vihdoin historiallisen päätöksen liittymällä puolustusliitto Natoon. Olen kannattanut Natoon liittymistä siitä saakka, kun Baltian maat tekivät omat päätöksensä. Suomi on monella jo ennestään Nato-yhteensopiva. Nyt on meidän aikamme.

Naton jäsenyys antaa meille turvaa, mutta siitä huolimatta kaikkein oleellisin asia on oma uskottava maanpuolustus. Suomen puolustus perustuu tulevaisuudessakin hyvin koulutettuun reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon. Puolustusvoimien resurssit on kaikissa tilanteissa turvattava.

MAANPUOLUSTUS JA TURVALLISUUS SYDÄMENASIA

Yhteiskunnan turvallisuus on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen jo nuorena ollut vapaaehtoisena mukana sotilaskotityössä, myös sotaharjoituksissa kenttäsotkussa.

Olen suorittanut Valtakunnallisen 172. maanpuolustuskurssin, 87. jatkokurssin sekä 56. täydennyskurssin sekä osallistunut 15 valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen. 
 
Olen toiminut pitkään valtakunnallisissa järjestö- ym. tehtävissä erityisesti yhteiskunnan turvallisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Olen luotsannut Naisten Valmiusliittoa, Suomen Pelastusalan keskusjärjestön valtuustoa ja Palosuojelurahastoa sekä toiminut Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnassa, Poliisin neuvottelukunnassa, Reservin neuvottelukunnassa, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Maanpuolustuksen tuen hallituksessa, Maanpuolustusmitalitoimikunnassa sekä Veteraanivastuu ry:ssä asiantuntijajäsenenä. Olen myös Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja.

HYVINVOINTIALUEEN PALVELUT KUNTOON

Hyvin toimivat, laadukkaat ja helposti kaikkien saavutettavissa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä osa koko maakunnan hyvinvointia.  Lähipalvelut on saatava läheltä. Se ei välttämättä tarkoita seiniä, vaan hyvin toimivaa tarvittaessa moniammatillista kokonaisuutta, jossa apua ja hoitoa tarvitsevia ei juoksuteta luukulta toiselle eikä seisoteta jonoissa. Uusia palvelumalleja on uskallettava ottaa käyttöön rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. 

Hyvinvointialueen joustava toiminta ja ihmisläheinen palveluiden järjestäminen edellyttävät, että sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat maakunnan yritykset ja järjestöt ovat mukana kehittämässä ja varmistamassa hyvinvointipalveluiden saatavuutta. Palveluilla on oltava samat laatukriteerit niiden tuottajasta riippumatta ja asiakkailla vapaus valita itselleen sopivin vaihtoehto. Sote-palveluissa tulee rohkeasti ottaa käyttöön myös uusia tehokkaita toimintatapoja. Palveluiden keskiössä on oltava asiakas, ei hallinnon tarpeet.
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ennalta ehkäisevälle toiminnalle ja varhaiselle puuttumiselle on annettava entistä enemmän painoarvoa. 

Pelastustoimen resurssien ja toimintakyvyn varmistaminen on aivan oleellinen osa koko maakunnan turvallisuutta. Vakituisen pelastushenkilöstön lisäksi tarvitsemme kattavan paloasemaverkoston ja aktiivisesti toimivat sopimuspalokunnat. VPK-toiminnalla on monipuolinen yhteiskunnan varautumista ja hyvinvointia tukeva rooli. Vapaaehtoista toimintaa on tuettava.

Kokemuksia ja näkemyksiä Annesta

”Anne on turvallisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen luotettava asiantuntija. Hänen osaamistaan tarvitaan.”
– Antti Häkkänen, varapuheenjohtaja Kokoomus

”Tarvitaan Anne Holmlundin kaltaisia jämäköitä päättäjiä, jotka tuntevat myös Eurooppatason  päätöksenteon.”
– Henna Virkkunen, europarlamentaarikko

”Anne Holmlund tuntee palveluiden, yrittäjyyden ja kestävän talouden merkityksen.  Anneen voi aina luottaa.”
– Paula Risikko kansanedustaja, terveystieteiden tohtori

”Nyt on aika valita eduskuntaan kokeneita ja luotettavia päättäjiä. Anne on tehokas ja yhteistyökykyinen ehdokas, jolla on hyvät verkostot ja laaja kokemus niin ministerin kuin kansanedustajan työstä.”
– Pihla Keto-Huovinen, kansanedustaja

”Anne on yrittäjille erinomainen kumppani Arkadianmäellä.”
– Harri Jaskari, johtaja Suomen Yrittäjät

”Annella on hyvä suhteet elinkeinoelämään. Hän toimii aktiivisesti Suomen ja Satakunnan elinvoiman edistämiseksi.”
– Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja Keskuskauppakamari