Satakunnan hyvinvointipalvelut rakennetaan yhdessä – jokaisella on oikeus turvalliseen arkeen

Eduskuntaan tarvitaan kokeneita ja vastuullisia päättäjiä, jotta uusi rakenteilla oleva organisaatio pystyy palvelemaan kaikkia satakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyökyky ja hyvät verkostot ovat erityisen tarpeellisia tilanteessa, jossa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitos ovat siirtymässä kunnilta uusille hyvinvointialueille.

Olen pitkän linjan satakuntalainen päättäjä, ja minulla on monipuolinen kokemus yhteiskunnallisista tehtävistä niin kunta- kuin maakuntatasolla, sekä kansanedustajana ja sisäministerinä.

Olen toiminut pitkään myös valtakunnallisissa ja seudullisissa järjestötehtävissä erityisesti yhteiskunnan turvallisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa, mutta myös useissa Satakunnan elinvoimaa ja kehitystä edistävissä tehtävissä.

Toimin tällä hetkellä mm. Ulvilan valtuuston puheenjohtajana, Satakunnan maakuntahallituksessa, Suomen Pelastusalan keskusjärjestön valtuuston puheenjohtajana sekä eläkevakuuttaja Kevan hallituksessa.

Olen 57-vuotias ja asun Ulvilassa. Minulla on vahva yrittäjätausta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut tärkeää nuoresta saakka. Siviilityössäni toimin talouspäällikkönä perheyrityksessä.

Päättäjänä olen aktiivinen, kuunteleva ja ratkaisukeskeinen.

Uudistus avaa merkittävän mahdollisuuden parantaa palvelua ja lisätä tehokkuutta laadusta tinkimättä. Samalla meidän on varauduttava tulevaisuuden haasteisiin ja väestön ikääntymisestä johtuvaan voimakkaaseen palvelutarpeen kasvuun. Aluevaltuutetut ovat keskeisessä roolissa tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Minulla on kokemusta jokaisen apua tarvitsevan ihmisen arkeen ja yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavan Hätäkeskuslaitoksen organisaatiouudistuksen valmistelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Ministerinä vastuualueisiini on kuulunut myös pelastustoimi ja Palosuojelurahaston hallituksessa olen osallistunut Satakunnan pelastuslaitoksen ja VPK-toiminnan hankkeiden käsittelyyn ja rahoitukseen.

Olen ollut mukana myös Satasoten ohjausryhmässä maakuntahallituksen edustajana seuraamassa Satakunnan hyvinvointialueen valmistelua.

Monipuolinen kokemus antaa hyvän pohjan toimia päättäjänä täysin uudenlaisessa organisaatiossa – Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Myös kunnille jää edelleen tärkeä tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Kuntien ja hyvinvointialueiden välille ei saa jäädä harmaata aluetta, vaan yhteistyön on toimittava saumattomasti. Koska tärkeintä on ihminen.

Hyvin toimivat, laadukkaat ja helposti kaikkien saavutettavissa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä osa koko maakunnan hyvinvointia. Lähipalvelut on saatava läheltä. Se ei välttämättä tarkoita seiniä, vaan hyvin toimivaa tarvittaessa moniammatillista kokonaisuutta, jossa apua ja hoitoa tarvitsevia ei juoksuteta luukulta toiselle eikä seisoteta jonoissa. Uusia palvelumalleja on uskallettava ottaa käyttöön rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Pelastustoimen resurssien ja toimintakyvyn varmistaminen on aivan oleellinen osa turvallisuuttamme. Vakituisen pelastushenkilöstön lisäksi tarvitsemme kattavan paloasemaverkoston ja aktiivisesti toimivat sopimuspalokunnat. VPK-toiminnalla on monipuolinen yhteiskunnan varautumista ja hyvinvointia tukeva rooli.

Hyvinvointialueen joustava toiminta ja ihmisläheinen palveluiden järjestäminen edellyttävät, että sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat maakunnan yritykset ja järjestöt ovat mukana kehittämässä ja varmistamassa hyvinvointipalveluiden saatavuutta. Palveluilla on oltava samat laatukriteerit niiden tuottajasta riippumatta ja asiakkailla vapaus valita itselleen sopivin vaihtoehto. Sote-palveluissa tulee rohkeasti ottaa käyttöön myös uusia tehokkaita toimintatapoja.

Minulle on tärkeää huolehtia siitä, että Satakunta on kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka, jossa on hyvä asua, opiskella, yrittää ja tehdä työtä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä perheiden, lasten ja nuorten
hyvinvointiin. Ennalta ehkäisevälle toiminnalle ja varhaiselle puuttumiselle on annettava entistä enemmän painoarvoa.

Haluan päätöksilläni tukea hyvän ja vireän toimintaympäristön luomista niin kotikaupungissani Ulvilassa kuin koko Satakunnassa. Omilla arjen valinnoillani pyrin tukemaan kotimaisuutta, lähituotantoa ja paikallista yritystoimintaa sekä etsimään ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja.

Nautin aktiivisesta tekemisestä, keskustelusta ja ihmisten kohtaamisesta. Vastapainoksi kaipaan hetkiä, jolloin voin ladata akkujani, nauttia hiljaisuudesta ja katsella järvenselkää. Vapaa-aikaani vietän mökillä Sääksjärven rannalla. Nautin luonnosta, ulkoilusta, lintujen bongailusta ja valokuvauksesta. Olen eläinrakas ja luontoarvot ovat minulle tärkeitä.

VAALILUPAUKSENI

1. Lupaan vaikuttaa aktiivisesti siihen, että Satakunta on turvallinen maakunta, jossa on hyvin toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut.

2. Lupaan hoitaa kotimaakuntani asioita parhaan osaamiseni mukaan. Arvioin tarkkaan päätösten taustat sekä kuuntelen ihmisten näkemyksiä. Tuen tehtävässäni asukkaiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien parantamista.

3. Lupaan huolehtia siitä, että hyvinvointialueen taloutta hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelut tulee tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Maakuntaveroa en kannata.

Minusta löydät lisätietoja

www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/630.aspx
www.facebook.com/holmlund.anne
www.facebook.com/anne.holmlund.33